21 Квітня 2017        1342         Коментарі Вимкнено до Нормативне забезпечення

Нормативне забезпечення

Положення про ректорат

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Положення про навчальний відділ

Положення про загальноосвiтню школу-інтернат

Положення про центр раньої соціальної реабілітації

Колективний договір

Наказ про затвердження штатного розкладу

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу

Склад Наглядової ради

Стратегія і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Положення про зразок та порядок виготовлення документів

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Положення про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про Наглядову раду

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про наукову бібліотеку

Положення про вибіркові дісципліни

Положення про стипендіальну комісію

Положення про стіпендії ХНА

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про критерії оцінювання знань студентів

Положення про переведення на індівідуальний графік навчання студентів денної форми навчання

Положення про практичну підготовку здобувачив вищої освіти

Заява про наміри реконструкції

Оновлено: 28 серпня 2018 року