07 Квітня 2017        1555         Коментарі Вимкнено до Абітурієнту

Абітурієнту

Правила прийому до Хортицької національної академії у 2018 році

Інформаційна таблиця №1. Ступені вищої освіти, спеціальності, ліцензовані обсяги, вартість навчання у Хортицькій національній академії.
Інформаційна таблиця №2. Вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста на ІІ курс бакалавра: спеціальності, фахові випробування, кількість місць.
Інформаційна таблиця №3. Вступ до магістратури: спеціальності, фахові випробування, кількість місць.
Інформаційна таблиця №4. Перелік ЗНО для вступу на І курс бакалаврату, коефіцієнти, мінімальна кількість балів.

Додатки Міністерства освіти і науки України

Додаток 1. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Додаток 3. Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.
Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200.
Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році.
Додаток 7. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників.

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році.


Корисні посилання

Вступна кампанія 2018 (МОН)
Вступ.Освіта.UA
Строки вступної кампанії.
ЗНО-2018. Що треба знати?


Основне в Умовах вступу до ВНЗ України у 2018 році.

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2018 році.

Переваги навчання в Хортицькій національній академії