Публічна інформація        16 Березня 2018        338         0

Перемога в Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» та Сьомої Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu»

Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія здобула перемогу і отримала золоту медаль в конкурсі з тематичних номінацій Дев’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» та Сьомої Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu»

15 березня 2018 року у Києві відбулося відкриття Дев’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» та Сьомої Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu». Виставки проводяться у Київському Палаці дітей та юнацтва за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. Цього року в роботі виставок беруть участь 758 учасників із 25 регіонів України та 12 країн світу: Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Канади, США, Болгарії, Польщі, Молдови, Грузії, Латвії, Китаю, зокрема:
− 96 закладів вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукових установ;
− 17 закордонних закладів освіти та міжнародних освітніх агенцій;
− 452 заклади загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, обласні та міські органи управління освітою;
− 166 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів);
− 27 виробників і постачальників засобів навчання, проектів, сучасних програм і рішень для сфери освіти та науки, видавництва, освітні портали.

На виставках презентуються інноваційні досягнення національної освіти, досвід інтеграції до європейського освітнього простору. Упродовж трьох днів роботи виставок (15-17 березня) педагоги, науковці, фахівці та відвідувачі матимуть можливість спілкуватися з представниками навчальних закладів, обмінятися практичним досвідом, ознайомитися з інноваційними педагогічними технологіями.
В перший день роботи міжнародних виставок відбулася урочиста церемонія нагородження учасників за вагомі здобутки в галузі освіти та перемоги у виставкових конкурсах. Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України і оргкомітет міжнародних виставок нагородили ректора Хортицької національної академії Нечипоренко Валентину Василівну Почесною грамотою за активну організаторську та педагогічну діяльність із сталого зростання якості сучасної освіти. Колектив Хортицької національної академії нагороджено Дипломом за презентацією досягнень та інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти і науки.
За результатами участі в конкурсі з тематичних номінацій, що проводився в рамках виставок, Хортицька національна академія отримала ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ за подані науково-методичні матеріали з проблеми: «Розробка та впровадження Програми національно-патріотичного виховання школярів на засадах педагогіки життєтворчості» (тематична номінація: «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу»). У матеріалах розкрито теоретико-методологічні засади, структуру і результати експериментальної перевірки розробленої колективом закладу Програми національно-патріотичного виховання школярів на засадах педагогіки життєтворчості.
Метою Програми національно-патріотичного виховання школярів на засадах педагогіки життєтворчості є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації, здатності та готовності до продуктивної життєтворчості в якості українця, громадянина, патріота та демократичної особистості.
Структурно Програма національно-патріотичного виховання школярів на засадах педагогіки життєтворчості складається з шести локальних цільових виховних програм: «Я – громадянин», «Я серед людей», «Я і праця», «Душа українця в мистецтві», «Голос рідної природи серцем слухати навчись», «Я і моє здоров’я».
За результатами експериментальної перевірки Програми національно-патріотичного виховання школярів на засадах педагогіки життєтворчості встановлено, що її використання забезпечує досягнення очікуваних результатів, таких як: становлення школярів як свідомих, соціально активних громадян і патріотів України, здатних і готових долучитися до державотворчих процесів; сформованість у вихованців системи ціннісних ставлень, які визначають аксіологічне підґрунтя становлення особистості як громадянина України; активізація діяльності навчального закладу як відкритої соціально-освітньої системи, розвиток співпраці з органами державної влади, громадськими організаціями, захисниками України, установами культурного і спортивного профілю, мас-медіа, іншими соціальними інституціями, що вирішують завдання національно-патріотичного виховання школярів. Про ефективність впровадженої Програми свідчать результати моніторингових досліджень, спрямованих на визначення стану сформованості ціннісних орієнтацій в учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
Колектив Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії гідно презентує свої досягнення на міжнародних виставках. Протягом перших двох днів роботи виставок біля стендів закладу постійно збираються відвідувачі, які цікавляться науково-методичними напрацюваннями в галузі комплексної реабілітації та інтеграції молоді з інвалідністю в сучасний освітній простір, досвідом закладу щодо вирішення актуальної проблеми вітчизняної освіти – підготовки нової генерації кваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в інклюзивних і спеціальних класах з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Відвідувачі виставки активно купували науково-методичну літературу видавництва Академії (монографії, практико-зорієнтовані і науково-методичні посібники: «Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як відкритої соціально-освітньої інституції», «Життєтворчий потенціал соціальної і життєвої практики», «Метод проектів у сучасній школі», «Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти», «Проектне бачення компетентнісно спрямованої середньої школи» та ін.).
Отже, Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» та Сьома Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» вкотре демонструють, що Запорізький край є одним із осередків науково-пошукової, творчої, інноваційної діяльності в системі освіти України, які забезпечують якісну освіту та успішну інтеграцію дітей усіх категорій, незалежно від стану їх здоров’я, в суспільство.